Versnellen door bedrijfsovername

Versnellen door bedrijfsovername

Uw internationale bedrijfsactiviteiten starten door middel van samenwerking met een ander bedrijf? Dit kan door fusie of door overname. Wat moet u doen? Het is verstandig u te laten adviseren. Onze adviseurs staan voor u klaar om u door een aantal belangrijke stappen te loodsen zoals:

  • Het opstellen van een fusievoorstel (daarin staat onder andere de rechtsvorm, naam en plaats van de partijen en de voorgenomen samenstelling van het nieuwe bestuur)
  • Het vastleggen van het fusievoorstel in het Handelsregister. In sommige gevallen moet u ook jaarrekeningen en jaarverslagen inleveren. Dit hangt af van uw rechtsvorm.
  • Het geldig laten verklaren van het fusievoorstel (door de notaris).

De buitenlandse Kreston partner kan juist een belangrijke rol spelen o.a. in de volgende situaties:

  • Helpen bij het vinden van geschikte overnamekandidaten.
  • Begeleiding van de overname en/of samenwerking in het buitenland. Dat kan van groot belang zijn vanwege zijn/haar kennis van lokale gebruiken.
  • Een belangrijke rol spelen in het doen van het due diligence onderzoek.

Dat is juist de toegevoegde waarde van een partner in een ander land.