Personeel outsourcen of aannemen

Personeel outsourcen of aannemen

Wanneer u de keuze heeft gemaakt uw onderneming uit te breiden met internationale bedrijfsactiviteiten komen er veel vragen op u af. Waaronder ook de vraag wie voor u de internationale activiteiten gaat uitvoeren? Stuurt u medewerkers van uw Nederlandse onderneming naar het buitenland (outsourcen) of neemt u ter plaatse personeel aan? Welke factoren spelen hierin een rol? En wat is voor u de beste keuze? Daarin spelen uiteraard kwalificatie, vertrouwen en kosten een grote rol. Maar ook wet- en regelgeving rond grensoverschrijdende arbeid.

Grensoverschrijdende arbeid heeft consequenties, zowel voor de werkgever als de werknemer. Internationale arbeidsmobiliteit is lastige materie. Op vier rechtsgebieden moet een werkgever mogelijk actie ondernemen, te weten:

  • arbeidsmigratierecht,
  • sociaal zekerheidsrecht,
  • arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden,
  • fiscaal recht en pensioen.

De rechten en plichten zijn afhankelijk van de duur en het doel van de uitzending. Wij hebben de expertise in huis (fiscaal, juridisch en werkgeverszaken) en leggen het graag aan u uit. We bekijken welke regelingen op uw specifieke situatie van toepassing zijn. Wij helpen u tijdens het gehele proces.

Voor zover het niet gaat over grensoverschrijdende arbeid maar de inhuur van arbeidskrachten in het land van vestiging, kan onze Kreston partner u adviseren over alle aspecten rondom arbeid die van toepassing zijn op het in dienst nemen van medewerkers uit het land van vestiging.