Afdekken van de juridische risico’s

Afdekken van de juridische risico’s

Internationaal zaken doen gaat vaak gemoeid met een hoeveelheid juridische zaken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Afspraken vastleggen: Met een contract legt u de afspraken vast. Het is niet wettelijk verplicht om een contract op te stellen, maar het is wel handig. Een degelijke overeenkomst geeft duidelijkheid en helpt om conflicten te voorkomen.
  • Inhoud van een internationaal contract: Neem in een internationaal contract op welk recht er geldt: het Nederlandse recht of het recht van het land waarnaar u exporteert. Uw keuze bepaalt ook welke rechter bevoegd is om te oordelen bij een geschil. Per land zijn er namelijk grote verschillen.
  • Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden zijn levering- en betalingsvoorwaarden die standaard op een offerte en overeenkomst van toepassing zijn. Bekijk goed of uw algemene voorwaarden geschikt zijn voor de activiteiten in het buitenland. Stuur uw algemene voorwaarden mee met uw offerte en verwijs er in het contract naar. Zorg voor een goede vertaling van uw algemene voorwaarden.
  • Eigendomsrechten: Als u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt introduceert, dan wilt u niet dat anderen dit klakkeloos namaken. U kunt voorzorgsmaatregelen nemen door uw merk te deponeren en – als het om een eigen uitvinding gaat – octrooi aan te vragen voor uw product.
  • Producteisen en aansprakelijkheid: Als u een gebrekkig product op de markt brengt, bent u aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Kijk dus goed naar de producteisen in een land. Ook als het gebrek niet uw schuld is en zelfs als u beschikt over keuringscertificaten. Als u aansprakelijk wordt gesteld kunt u te maken krijgen met financiële claims, vooral in de Verenigde Staten.
  • Juridische documenten (import en export): Als u internationaal zakendoet krijgt u met veel documenten te maken. Welke documenten u nodig heeft is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het product, land van bestemming of herkomst en gekozen transportmiddel. Deze documenten kunnen door verschillende partijen worden gevraagd, bijvoorbeeld een douane of andere overheidsinstantie in het bestemmingsland, een bank of de koper.

De buitenlandse Kreston partner kan juist een belangrijke rol spelen o.a. in de volgende situaties

  • Juridische structuur waarin de activiteiten in het buitenland worden uitgeoefend
  • Vestigingsvoorwaarden en -vergunningen